^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Вълци, елени, диви свине, кучета, пеперуди, змии, плъхове, паяци и всякакви други животни актьори за вашите филми, реклами, музикални клипове, фотосесии, ТВ шоу програми и предавания. Тук можете да намерите цялата информация за работа ми, като Аnimal handler , както и информация за моите партньори и асистенти. За това как, с кого, кога и с какви видове животни работим във филмовата и телевизионна индустрия. Ако имате някакви въпроси относно нашите животни или продукции или търсите животни за вашия филм, телевизия ,реклама или клип можете да се свържете директно с мен на имейл адреса или телефоните, посочени в "Контакти".


Trained Animals for Film, Television, Advertising and Events
Добре дошли в Центъра за животни на доц.Стоян Лазаров !
Gsm: +359888359620 / +359884059778 email: st.lazarov68@gmail.com

Portfolio....

Stoyan Lazarov

Animal trainer and handler for Movies, TV productions and Advertising !

Работа с животни

  Винаги в моята работа съм се стремял животните актьори да бъдат манипулирани, като хора актьори. Винаги съм се стремял животните да се забавляват на снимачната площадка и от тях да не се изискват неща, които те не могат да изпълнят. Досега не съм допускал да пострадат животни  и да се издавателства над тях. Винаги съм се придържал и спазвал декларацията за правата на животните. 

                                   
 
                                 Декларация за Правата на Животните
Член 1

Всички животни имат равни права на съществуване, като част от разбирането за биологично равновесие.Това право на съществуване не засенчва разнообразието на видове и индивиди.

Член 2

Животът на всяко животно се зачита по подобаващ начин.

Член 3

1. Животните не трябва да стават обект на лошо отношение или проява на жестокост
2. Ако е необходимо да бъде убито животно, това трябва да става мигновено, безболезнено и без да бъде предусетено от него.
3. Мъртво животно трябва да бъде третирано с приличие.

Член 4

1. Дивите животни имат правото да живеят и да се възпроизвеждат на свобода в тяхната естествена среда.
2. Продължителното лишаване от свобода на диви животни, ловът и риболовът като начин за прекарване на свободното време, както и всякакъв вид употреба на диви животни по основания, които не са жизненонеобходими, са в противоречие с това фундаментално право.

Член 5

1. Всяко животно, което е зависимо от човек има право на правилно отглеждане и грижа.
2. Животното не трябва да се изоставя и убива несправедливо при никакви обстоятелства.
3. Всички начини за отглеждане и употреба на животно трябва да имат предвид физиологията и поведенческите особености на вида.
4. Изложби, представления и филми, включващи участието на животни, трябва да съблюдават тяхната чест и не трябва да включват каквато и да е жестокост към тях.

Член 6

1. Експерименти с животни, причиняващи физическо или психическо страдание на животните нарушават техните права.

2. Разработват се и систематично се въвеждат в употреба алтернативни на експериментите методи.

Член 7

Всяко действие, което води до ненужно причиняване смъртта на животно и всяко решение,  водещо до такова действие, е престъпление срещу живота.

Член 8

1. Всеки акт, който застрашава оцеляването на диви видове и всяко решение, водещо до подобен акт, е равносилно на геноцид, тоест престъпление срещу видовете.
2. Избиването на диви животни, замърсяването и разрушаването на биотопи са актове на геноцид.

Copyrigcht © 2014-2015 / All Rights Reserved / www.stoyanlazarov.com / Soyan Lazarov .